top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMaciej Małecki

Żywicie i jesteście ostoją tradycji

W sierpniu i we wrześniu obchodziliśmy piękne święta. W całej Polsce dziękowaliśmy Bogu za plony. W powiecie żyrardowskim odbywały się dożynki w każdej gminie oraz Samorządowe Powiatowo – Gminne Dożynki w Osuchowie. Czas ten to ukoronowanie całorocznego trudu rolników powiatu żyrardowskiego.


Święto plonów to kontynuacja i ślad dawnych obrzędów mających zapewnić urodzaj w przyszłym roku. Zmieniała się polska wieś, przez lata i wieki, ale to, co w tym święcie było najważniejsze – pozostało i nadal jest istotą - dziękczynienie za plony złożone Bogu, radość z owoców ciężkiej pracy, szacunek dla tradycji i szacunek dla chleba. Pragnę złożyć wyrazy najgłębszego szacunku dla rolników powiatu żyrardowskiego za codzienną ciężką pracę, która przynosi nam wszystkim plony ziemi. Życzę Wam nie tylko satysfakcji z codziennej pracy, ale także radości z życia osobistego.


Dziękuję za pielęgnowanie naszej tradycji gospodarzom Dożynek Wojciechowi Szustakiewiczowi Staroście Żyrardowskiemu oraz Grzegorzowi Józefowi Kurkowi Burmistrzowi Mszczonowa.


Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page