top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMaciej Małecki

Bitwa o kolej:Odpowiedź bez pośpiechu

Po krótkiej przerwie wracam do korespondencji z ministrem Nowakiem. Niestety, odpowiedzi udzielane przez resort budowniczych autostrad i porządku na kolei nie dość, że przysyłane są z dużym opóźnieniem (to chyba jakieś systemowe rozwiązanie obecnego rządu), to jeszcze nie wnoszą niczego nowego, nie dają mi wiedzy, o którą prosiłem.


A przecież nie chodzi tylko o mnie, ale przede wszystkim o szacunek dla mieszkańców, w imieniu których występuję i którym, dzięki pomocy wielu osób, chcę pomóc rozwiązać problem dojazdów kolejami do Warszawy. Pismo, które otrzymałem w dniu 8 stycznia br. jako odpowiedź na moją interpelację z 22 listopada 2012r. nie zawiera odpowiedzi na postawione przeze mnie pytania dotyczące zlikwidowania połączeń kolejowych TLK w godzinach szczytu pomiędzy Warszawą i Sochaczewem. Zatem wysłałem następną interpelację.


Okazało się, że PKP Intercity zainteresowało się sprawą zatrzymywania TLK „Kaszub” relacji Warszawa – Gdynia w Sochaczewie, kierując do ministerstwa pytanie o taką możliwość . Ministerstwo udzieliło PKP odpowiedzi. Szkoda, że mieszkańcy Sochaczewa nie mogą poznać decyzji, czy też zamiarów ministerstwa. Skorzystałem zatem z uprawnień, jakie daje mi ustawa wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz z prawa dostępu do informacji publicznej i skieorwałem do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Zachęcam do lektury.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page