top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMaciej Małecki

Imigranci nie trafią do Żyrardowa?

Imigranci islamscy nie trafią do powiatu żyrardowskiego taką otrzymałem informację. Interweniowałem u premier Ewy Kopacz po tym, kiedy wojewoda mazowiecki zaczął wypytywać samorządy o miejsca, gdzie można ulokować tzw. uchodźców.


W interpelacji pytałem, czy rząd zamierza skierować imigrantów do powiatu żyrardowskiego. Zwracałem uwagę na obawy mieszkańców, na ryzyko wzrostu przestępczości i terroryzmu. Minister administracji, który odpowiadał w imieniu Ewy Kopacz zapewnił naszego, że w powiecie żyrardowskim nie ma żadnego ośrodka dla uchodźców. Jednak w odpowiedzi ministra można doczytać się „furtki” dla ośrodków prywatnych, których właściciele mogą stanąć do przetargu na prowadzenie ośrodków dla imigrantów.


Dzięki interpelacji wiemy przynajmniej, że Ewa Kopacz zgodziła się co najmniej na przyjęcie 7082 osób. I te osoby będą mogły sprowadzić do Polski swoje rodziny. Obecnie trwają̨ prace nad opracowaniem planu dotyczącego przyjęcia 6.182 osób w ramach programów relokacji z Grecji i Włoch oraz 900 cudzoziemców z programu przesiedleń́. Proces przyjmowania uchodźców został rozłożony na 2 lata (od 2016 do 2017 r.). Uchodzący mają przyjeżdżać́ stopniowo w małych grupach, w odstępie czasowym około 4 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to jedynie rozdysponowania pierwszej puli imigrantów. Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page