top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMaciej Małecki

Konstytucja 3 Maja - jesteśmy pionierami Europy


228 lat temu, 3 maja 1791 roku w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie, w obecności króla Polski Stanisława Augusta, przyjęto konstytucję 3 maja.

Nasz najwybitniejszy Polak, święty Jan Paweł II, 8 czerwca w 1991 roku, w swoim sławnym przemówieniu na Zamku Królewskim, mówił o niej tak: „Stała się ona ostatnim słowem dziejów I Rzeczypospolitej, która była państwem wielu narodów. Była też ostatnim wyrazem mądrości obywatelskiej i odpowiedzialności politycznej, który przyszedł już niestety za późno.

Ale ta wspaniała Konstytucja była równocześnie nowym początkiem. Uświadomiła, jakie powinno być nowożytne państwo polskie, a ta świadomość towarzyszyła wszystkim, którzy w ciągu epoki rozbiorowej o tę niepodległą Rzeczpospolitą walczyli, dla niej ponosili wielorakie ofiary, nie szczędząc także i życia, dla niej wreszcie pracowali na przestrzeni kilku pokoleń, zarówno na ziemi ojczystej zagarniętej przez potrójną przemoc, jak też i poza jej granicami. Wypada, abyśmy w dniu dzisiejszym oddali hołd im wszystkim".

Oddajemy hołd wszystkim, którzy walczyli i podejmowali najtrudniejsze wyzwania w imię Rzeczpospolitej. Wspominamy też Konstytucję 3 maja, jako bez wątpienia najnowocześniejszy dokument tamtych czasów, który czynił nas pionierami Europy. Chociaż nie obowiązywała długo, postawiła Polskę w „sercu Europy”. Już wtedy pokazała, że możemy wnieść do przestrzeni europejskiej własną, wartościową myśl i koncepcję polityczną.


Konstytucja trzeciomajowa pomimo dramatycznych zakrętów historii była nowym początkiem. Początkiem, który także my musimy wypełniać na nowo treścią Na Mazowszu, w całym kraju musimy zadbać, aby Polska była nowoczesna, bezpieczna i silna w Europie. A także, żeby Europa przypomniała sobie o swoich korzeniach o wartościach, które zbudowały jej silny fundament.

3 maja w 1791 pokazaliśmy, że możemy być pionierami, że mamy prawo do tego aby nazywać nasz kraj sercem Europy. Powtórzymy to dziś i powtarzajmy zawsze.

Wiwat Konstytucja! "Wiwat król! wiwat Sejm! Wiwat wszystkie stany!"




コメント


bottom of page