Szukaj
  • Maciej Małecki

Nasze protesty: Gender za unijne pieniądze

Wyraźmy zdecydowany sprzeciw wobec promocji ideologii gender przez programy dofinansowania unijnego. Sprawa bardzo ważna i pilna.


Poniżej przesyłam opis akcji zainicjowanej przez prof. Ryszarda Legutkę z prośbą o podjęcie stosownych działań. Akcja ma na celu wyrażenie sprzeciwu wobec promocji ideologii gender poprzez programy unijne w ramach RPO. Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią linku.


Profesor Legutko o ideologii gender


W załączniku znajduje się propozycja pisma, które należy przesłać na adres Adama Struzika marszałka województwa mazowieckiego. Pismo może zostać wysłane przez osobę fizyczną, ale również w imieniu organizacji pozarządowej. Sprawa bardzo pilna. Proszę Was o wsparcie akcji przez informowanie znajomych.


Propozycja listu do Marszałka


Adres korespondencyjny do Marszałka Województwa Mazowieckiego: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa e-mail : adam.struzik@mazovia.pl

© Biuro Posła na Sejm RP Macieja Małeckiego, ul. Narutowicza 1a, 96-500 Sochaczew

  • Facebook - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • YouTube - Biały Krąg