top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMaciej Małecki

Nasze protesty: Gender za unijne pieniądze

Wyraźmy zdecydowany sprzeciw wobec promocji ideologii gender przez programy dofinansowania unijnego. Sprawa bardzo ważna i pilna.


Poniżej przesyłam opis akcji zainicjowanej przez prof. Ryszarda Legutkę z prośbą o podjęcie stosownych działań. Akcja ma na celu wyrażenie sprzeciwu wobec promocji ideologii gender poprzez programy unijne w ramach RPO. Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią linku.W załączniku znajduje się propozycja pisma, które należy przesłać na adres Adama Struzika marszałka województwa mazowieckiego. Pismo może zostać wysłane przez osobę fizyczną, ale również w imieniu organizacji pozarządowej. Sprawa bardzo pilna. Proszę Was o wsparcie akcji przez informowanie znajomych.Adres korespondencyjny do Marszałka Województwa Mazowieckiego: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa e-mail : adam.struzik@mazovia.pl

bottom of page