top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMaciej Małecki

Nowe zarządzanie Skarbem Państwa

W minionym tygodniu premier Beata Szydło powołała mnie na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Premiera. Zadaniem będzie organizacja i prowadzenie Departamentu Skarbu w Kancelarii Premiera. Nowe obowiązki wynikają z przyjętej przez Sejm ustawy o zarządzaniu mieniem, na podstawie której likwidowane jest Ministerstwo Skarbu Państwa.


W zarządzaniu majątkiem Skarbu Państwa i nadzoru nad nim rząd odchodzi od formuły ministerialnej i zmienia ją na zadaniową. Naszym celem jest skuteczne pomnażanie majątku skarbu państwa zamiast wyprzedawania go. Wzmacnianie polskich przedsiębiorstw i polskiego kapitału. Nowa struktura organizacyjna ma sprostać nowym celom.


W związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa spółki trafiły do branżowych ministerstw zgodnie ze swoim profilem biznesowym. Nadzór i koordynacja nad polityką właścicielską będą spoczywać w rękach premiera. Departament Skarbu w Kancelarii Premiera będzie wspierał premier Beatę Szydło w koordynacji i nadzorze nad wykonywaniem praw z akcji i udziałów w spółkach.

Ostrożnie szacowane oszczędności tej zmiany to ok. 100 mln zł rocznie.

bottom of page