Szukaj
  • Maciej Małecki

Pieniądze dla stowarzyszeń

Ogłoszony został konkurs w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja na rok 2019, a w najbliższym czasie ogłoszone zostaną konkursy w ramach nowego rządowego programu dotacyjnego dla organizacji pozarządowych – Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. To kolejne możliwości dla lokalnych stowarzyszeń na zdobycie funduszy na realizację ważnych i ciekawych projektów oraz wzmocnienie potencjału własnej organizacji.

Zapraszam na spotkania organizacji pozarządowych z terenu Powiatów Sochaczewskiego i Żyrardowskiego z przedstawicielami Narodowego Instytutu Wolności, które odbędą się 17 stycznia 2019 roku: w Sochaczewie o godz. 10.00 (Starostwo Powiatowe w Żyrardowie), w Żyrardowie o godz. 13:30 (RESURSA). Celem spotkań jest kampania informacyjna dotycząca edycji 2019 Programu FIO i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.
© Biuro Posła na Sejm RP Macieja Małeckiego, ul. Narutowicza 1a, 96-500 Sochaczew

  • Facebook - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • YouTube - Biały Krąg