top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMaciej Małecki

Przywrócić wspólne bilety okresowe

Bolączki podróżnych wynikające z braku wzajemnego honorowanie biletów jednorazowych i okresowych pomiędzy spółkami: PKP Intercity (TLK) i PKP Przewozy Regionalne (REGIO) trwają już od dłuższego czasu. Pobieżna analiza harmonogramu połączeń pomiędzy Warszawą a np. Sochaczewem i Żyrardowem pozwala stwierdzić, że racjonalne korzystanie z  usług świadczonych przez spółki PKP Intercity i Koleje Mazowieckie, wymaga możliwości korzystania z pociągów obsługiwanych przez obydwu przewoźników.


Likwidacja wspólnych biletów okresowych PKP Intercity i Kolei Mazowieckich nastąpiła 30 czerwca 2012 r. Uzgodniona pomiędzy PKP Intercity a Kolejami Mazowieckimi możliwość wzajemnego honorowania biletów okresowych w wypadku awarii, zawieszenia połączenia lub opóźnienia powyżej 60 minut nie stanowi satysfakcjonującego rozwiązania, zwłaszcza w zestawieniu z motto spółki PKP Intercity: „zapewnienie klientom bezpiecznej, wygodnej i punktualnej podróży”. Z tym problemem zwróciłem się Prezesa Zarządu PKP Intercity S.A.


Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page