Szukaj
  • Maciej Małecki

Radość, pokój i wzajemna życzliwość

Niech Zmartwychwstanie Chrystusa przeniesie nam radość, pokój i wzajemną życzliwość.


Niech stanie się źródłem wzmacniania ducha w naszych Rodzinach i naszej Ojczyźnie.


© Biuro Posła na Sejm RP Macieja Małeckiego, ul. Narutowicza 1a, 96-500 Sochaczew

  • Facebook - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • YouTube - Biały Krąg