Szukaj
  • Maciej Małecki

Radość, pokój i wzajemna życzliwość

Niech Zmartwychwstanie Chrystusa przeniesie nam radość, pokój i wzajemną życzliwość.


Niech stanie się źródłem wzmacniania ducha w naszych Rodzinach i naszej Ojczyźnie.