top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMaciej Małecki

Rocznica deportacji Polaków

Dziś mija 79 lat temu od pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb Związku Sowieckiego, w której wywieziono 140 tys. naszych rodaków. Wywożone rodziny sowieci zaskakiwali w nocy lub o świcie. Dawali parę minut na zabranie jedynie kilku rzeczy. Podróż na Sybir trwała wiele dni w nieogrzewanych wagonach. Wielu naszych rodaków umarło już w drodze, tysiące nie wróciły do kraju. Ci, którzy przeżyli podróż byli skazani na niewolniczą pracę, m.in. przy wyrębie lasów i budowie linii kolejowych. Codziennie zmagali się z mrozem, głodem, robactwem, chorobami i represjami sowieckich strażników. W ten sposób komuniści dokonywali czystki na zajętych w 1939r. terenach wschodniej Polski. Łącznie w latach 1940-41 w głąb ZSRR wywieziono 1 mln naszych rodaków.Comments


bottom of page