Szukaj
  • Maciej Małecki

Rząd Beaty Szydło dotrzymał słowa. Ruszył program Rodzina 500+

Dotrzymaliśmy słowa danego Polakom w kampanii wyborczej. W piątek ruszył program Rodzina 500+. Zachęcamy rodziców do skorzystania z programu. Dziś odbyły się konferencje prasowe w Sochaczewie i Żyrardowie.


Ciężko pracowaliśmy, to przynosi efekty. Rodzina 500+ to program przełomowy, zapewniający ogromne wsparcie dla rodzin. Polityka prorodzinna jest dla rządu Prawa i Sprawiedliwości kwestią kluczową. Liczymy na to, że program pozytywnie wpłynie na demografię w Polsce. Z programu wprowadzonego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości skorzysta 2,7 mln rodzin. 3,7 mln dzieci zostanie objętych wsparciem. 6.000 zł otrzymają rodzice przez rok na wychowanie dziecka w ramach programu “Rodzina 500 plus”. Aż o 55% wzrośnie dochód rodziny 2+3 zarabiającej 2711 zł miesięcznie.


To jest program bardzo oczekiwany przez Polki i Polaków, który zapowiadaliśmy w kampanii wyborczej. Zarówno w Programie Prawa i Sprawiedliwości jak i ulotce informacyjnej przekazywanej Polakom w trakcie kampanii wyborczej mówiliśmy, że „przygotujemy ustawę, która pozwoli, aby polskie rodziny dostawały 500 zł na każde drugie i następne dziecko”. Dotrzymaliśmy słowa, realizujemy obietnice wyborcze.


W piątek 1 kwietnia szeroko zakrojoną akcję informacyjną nt. programu Rodzina 500+ rozpoczęła premier Beata Szydło wraz z wojewodami. Tak zwane „500 – busy” mają dotrzeć do każdej miejscowości, by poinformować obywateli o programie Rodzina 500+.


Program Rodzina 500+ to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. Rodziny z dochodem na osobę poniżej 800 zł netto, lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego, otrzymają także wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko.


Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane od momentu wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.


Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od momentu uruchomienia programu, to pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 r.