top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMaciej Małecki

Sprawy Ziemi Żyrardowskiej cały czas są dla mnie ważne

Życie Żyrardowa (LXVI) Nr 37 (3387) z 12 września 2017 r. - przedruk wywiadu


Nowe zadania w Ministerstwie Skarbu Państwa i Kancelarii Premiera na pewno zmieniły Pana harmonogram pracy w swoim okręgu wyborczym. Sprawy lokalne samorządowe zeszły na drugi plan?


Absolutnie nie! Za swój osobisty sukces poczytuję to, że udało mi się połączyć obowiązki w Kancelarii Premiera, a wcześniej w Ministerstwie Skarbu Państwa z działaniem w lokalnych sprawach, często dotyczących mieszkańców. Także na Ziemi Żyrardowskiej.


ciąg dalszy po rozwinięciu


Jestem w stałym kontakcie z władzami samorządowymi i przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości. Jednym z najpoważniejszych działań była interwencja w Ministerstwie Finansów w sprawie zasad zwrotu przez powiat żyrardowski nienależnie pobranej subwencji oświatowej. Nikt nie kwestionował zwrotu, jednak jednorazowa spłata wymagana przez Ministerstwo Finansów zachwiałby zaplanowanymi przez powiat inwestycjami właśnie w oświacie. Dlatego cieszę się, że udało się doprowadzić do merytorycznych negocjacji w Ministerstwie Finansów. Wypracowaliśmy kompromis także dzięki bardzo dobremu przygotowaniu do rozmów delegacji żyrardowskiej: starosty Wojciecha Szustakiewicza, dyrektora wydziału oświaty Adama Lemiesza i skarbnik Edyty Fedorowicz. Udało się doprowadzić do nawiązania współpracy Liceum w Puszczy Mariańskiej i Polskich Linii Lotniczych LOT. W szkole ruszyła klasa stewardess i personelu naziemnego, którą patronatem objął właśnie LOT. Jestem przekonany, że nasza młodzież skorzysta na tej współpracy. W Żyrardowie i Puszczy Mariańskiej dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawa PLL LOT i piknik lotniczy. Żyrardów był pierwszym miastem w historii LOT, w którym wystawa została zaprezentowana poza siedzibą firmy.


Rzeczywiście znajduje Pan czas dla wcześniej podjętych akcji związanych z historią i patriotyzmem w naszych placówkach i szkołach…


Nie zmieniło się także to, że od kilku lat wraz z Muzeum Mazowsza Zachodniego i starostwem przypominamy bohaterskie losy żołnierzy niezłomnych w konkursach dla młodzieży. W Wiskitkach z przyjemnością włączam się w świetnie zorganizowany przez panią Agnieszkę Nadolską konkurs o polskiej Konstytucji. Podobnie jest z konkursem Kocham Cię Polsko, który przynosi tyle radości najmłodszym, rodzicom i dziadkom. W ciągu ostatnich miesięcy miałem przyjemność gościć dzieci i młodzież Ziemi Żyrardowskiej także w Sejmie. Między innymi harcerzy i uczestników półkolonii. Jeśli naszą rozmowę czytają rodzice to zapewniam, że dzieciaki zachowywały się wzorowo. Wśród działań na Ziemi Żyrardowskiej są także interwencje w sprawach indywidualnych.


Zawsze podkreślam, że Żyrardów i Ziemia Żyrardowska mają szczególne miejsce na mapie mojego okręgu wyborczego. Spotkałem tu wielu życzliwych ludzi, którzy kochają swoją małą ojczyznę i z pozytywną pasją pracują dla innych. Jeśli tylko czas pozwala to zawsze chętnie przyjeżdżam na gościnną Ziemię Żyrardowską.


Do końca sierpnia rodziny, które korzystały z Programu Rodzina 500+ musiały ponownie złożyć wniosek. Czy coś się zmieni w zasadach przyznawania świadczeń?


Program „Rodzina 500 plus" uważamy za strategiczny dla przyszłości Polski. Zapewniam, że na pewno nie zostanie ograniczony dopóki Prawo i Sprawiedliwość będzie sprawowało władzę. Pieniądze na 500 plus są już zapisane w projekcie przyszłorocznego budżetu. Będzie to kwota ok. 25 mld zł. Pieniądze dla rodzin pochodzą między innymi ze skutecznej walki Prawa i Sprawiedliwości z mafią podatkową i mafią paliwową. Tylko w tym roku nasze działania uszczelnienia podatku VAT i likwidacji szarej strefy w paliwach przyniosły blisko 20 mld zł więcej w budżecie. Nasuwa się jednak pytanie, dlaczego tych działań nie podjął poprzedni rząd? Dlaczego nasi poprzednicy zamiast uderzyć po kieszeni gangsterów paliwowych i vatowskich woleli podnosić wiek emerytalny i podatki zwykłym Polakom? My to zmieniliśmy. Zamiast żywić mafię, wolimy żywić polskie dzieci.


Dlatego rodziny z Żyrardowa, tak jak i całej Polski w oparciu o 500 plus, mogą dziś spokojnie planować przyszłość swoją i swoich dzieci. Zasady programu „Rodzina 500+” pozostaną bez zmian. W dalszym ciągu jest to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko. Rodziny, które korzystają z programu, mogą spać spokojnie.

Kosmetyczne zmiany polegały jedynie na uszczelnieniu tu i ówdzie dziur, żeby pieniądze nie wyciekały, ale trafiały precyzyjnie do tych, do których powinny trafiać.


Panie Ministrze, proszę w telegraficznym skrócie powiedzieć czytelnikom Życia Żyrardowa o priorytetowych działaniach departamentu, którym Pan kieruje. 

Zacznę od tego, że całkowicie zmieniliśmy podejście do spółek Skarbu Państwa. Zakończyliśmy bezmyślną i często niejasną prywatyzację. Chcemy inwestować, a nie wyprzedawać. Spółki Skarbu Państwa powinny być centrami rozwoju gospodarczego, promotorami nowych technologii. Mają budować kapitał Polski i Polaków. Dlatego wzmocniliśmy nadzór i opiekę nad majątkiem narodowym. Ograniczyliśmy też niebotyczne wynagrodzenia niektórych menedżerów. Po likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa, w nowym modelu zarządzaniem majątkiem narodowym, silnym centrum decyzyjnym jest premier. To Prezes Rady Ministrów upoważnia ministrów do wykonywana praw z akcji w spółkach. To premier posiada horyzontalne spojrzenie na państwo w każdym obszarze działalności. Pozwala towyznaczać długoterminowe cele strategiczne i wpisywać działalność spółek w politykę państwa. Departament, którym kieruję w Kancelarii Premiera wspiera premier Beatę Szydło w koordynacji nadzoru właścicielskiego wobec spółek Skarbu Państwa, które zostały przekazane do poszczególnych ministrów - zgodnie ze swoim profilem biznesowym. W sposób szczególny dotyczy to kilkudziesięciu największych spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.


Kontrolę nad spółkami zgodnie z podziałem branżowym sprawują ministrowie odpowiedzialni za funkcjonowanie poszczególnych sektorów, jednak najważniejsze decyzje wymagają akceptacji premiera.


Dziękuję za rozmowę.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page