top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMaciej Małecki

Stanowisko Parlamentarnego Zespołu do spraw Obrony Demokratycznego Państwa Prawa

Stanowisko Parlamentarnego Zespołu do spraw Obrony Demokratycznego Państwa Prawa w sprawie działań spółki PLL LOT S.A. wobec posłów na Sejm RP Dawida Jackiewicza, Adama Kwiatkowskiego i Macieja Małeckiego

Zarząd PLL LOT S.A. wniósł prywatny akt oskarżenia przeciwko posłom Adamowi Kwiatkowskiemu i Maciejowi Małeckiemu oraz złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa przez tych posłów oraz posła Dawida Jackiewicza. Działania te są związane z kontrolą, jaką posłowie podjęli wobec spółki PLL LOT.

Parlamentarny Zespół do spraw Obrony Demokratycznego Państwa Prawa uważa działania PLL LOT, spółki Skarbu Państwa, za niedopuszczalną próbę podważenia prawa Sejmu RP do kontroli. To konstytucyjne prawo jest jedną z podstaw demokratycznego państwa, dlatego Zespół wyraża stanowczy sprzeciw wobec takich praktyk.

Posłowie Dawid Jackiewicz, Adam Kwiatkowski i Maciej Małecki wypełniając swoje obowiązki przez wiele miesięcy badali decyzje władz PLL LOT S.A. Wątpliwości posłów wzbudziły m.in.: 1. kontrakt z firmą Monarch odpowiedzialną za obsługę techniczną Boeingów 787 Dreamliner, 2. umowa z EuroLOT S.A. dotyczącą usług przewozowych na rzecz PLL LOT S.A., 3. możliwość podawania przez Prezesa PLL LOT zawyżonych wyników finansowych spółki, 4. przetarg na obliczanie emisji CO2.

W tej ostatniej sprawie wątpliwości budzi zarówno bezstronność przetargu (rola wiceprezesa LOT Tomasza Balcerzaka), jak i wybór wykonawcy (kwestia braku doświadczenia zwycięzcy przetargu). Zdaniem posłów takie nieprawidłowości mogą powodować szkody dla Skarbu Państwa.

Posłowie Dawid Jackiewicz, Adam Kwiatkowski i Maciej Małecki złożyli w tej sprawie kilkadziesiąt interpelacji poselskich i skierowali wniosek do Prezesa NIK o przeprowadzenie kontroli. Próbowali też uzyskać informacje podczas bezpośredniej wizyty w spółce. Zarząd LOT odmówił posłom wyjaśnień, co jest sprzeczne z Ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Wobec wyczerpania innych sposobów wyjaśnienia tych wątpliwości posłowie złożyli do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez członków zarządu PLL LOT S.A.

Działania zarządu LOT (prywatny akt oskarżenia przeciw posłom, doniesienia do ABW) są próbą zastraszania posłów i uniemożliwiania Sejmowi RP wykonywania jego konstytucyjnych uprawnień. Posłowie mają prawo, a nawet obowiązek względem obywateli domagać się rzetelnej informacji na temat kondycji finansowej i decyzji władz spółki – tym bardziej, gdy są to decyzje tak kontrowersyjne, jak w PLL LOT.

Tolerowanie takiej sytuacji stanowi niebezpieczny precedens, prowadzący do ograniczenia uprawnień Parlamentu i utraty przez społeczeństwo kontroli nad osobami zarządzającymi majątkiem narodowym. Właśnie dlatego działania członków Zarządu PLL LOT muszą spotkać się ze zdecydowaną reakcją osób zobowiązanych do stania na straży Konstytucji RP, a szczególnie Marszałka Sejmu.

Parlamentarny Zespół do spraw Obrony Demokratycznego Państwa Prawa oczekuje od Ewy Kopacz, Marszałek Sejmu RP, zdecydowanej reakcji wobec zastraszania posłów i ograniczania nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Parlamentarny Zespół do spraw Obrony Demokratycznego Państwa Prawa oczekuje o Ministra Skarbu Państwa wyjaśnień i przedstawienia jego oceny przywołanych nagannych praktyk władz podległej mu spółki PLL LOT S.A.

W imieniu Parlamentarnego Zespołu do spraw Obrony Demokratycznego Państwa Prawa

Krzysztof Szczerski Przewodniczący Zespołu


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page