top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMaciej Małecki

Szczęść Boże Rolnikom

Drodzy Rolnicy,

Praca w gospodarstwie trwa cały rok, ale okres dożynkowy to dobry czas na podziękowanie za Waszą pracę.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości od początku dba o zrównoważony rozwój polskiej wsi. Rolnictwo i sprawy polskiej wsi postawiliśmy wśród strategicznych obszarów naszej gospodarki. Nie można budować silnego państwa, bez silnego rolnictwa. Patrząc na lata zaniedbań naszych poprzedników, musimy wprowadzać rozwiązania, które ułatwią ciężką pracę polskiego rolnika, a produkcję uczynią opłacalną.

Dlatego od przyszłego roku zwiększamy zwrot akcyzy do paliwa rolniczego z 86 litrów do 100 litrów na hektar. Wprowadzimy też dodatkowe wsparcie dla producentów bydła w postaci zwrotu kolejnych 30 litrów na każdą dużą jednostkę przeliczeniową. Zależy nam, żeby jak największa część dochodu zostawała w portfelach rolników.

Minister rolnictwa rozpoczął prace nad tworzeniem Polskiej Grupy Spożywczej. W ten sposób odpowiadamy na nadużycia monopolistów na rynku rolnym. Polscy rolnicy doskonale pamiętają kto przez lata wyprzedawał - często za bezcen - polskie zakłady spożywcze, przetwórcze, zakłady mięsne. Rabunkowa prywatyzacja doprowadziła do sytuacji, w której to zagranicznymi monopoliści nierzadko dyktują ceny skupu, które nie zwracają nawet części kosztów.

Jednocześnie, wprowadzamy programy, które poprawiają jakość życia wszystkich Polaków, niezależnie od miejsca zamieszkania. Dostęp do szybkiego internetu, szeroki dostęp do kultury, czy programy prorodzinne i prospołeczne jak Rodzina 500+, w którym aż 40 procent pieniędzy trafia do rodzin na wsi, to przykłady dobrej zmiany w Polsce. Obniżyliśmy wiek emerytalny podniesiony do 67 lat przez dzialaczy PO-PSL. Zobowiązaliśmy się przed Polakami do działania dla dobra wspólnego i tak czynimy.

Wiemy, że rok 2018 był trudny dla polskiej wsi, ponieważ susza spustoszyła wiele pól powodując ogromne zniszczenia. Dzięki skutecznej walce z mafiami podatkowymi i paliwowymi mogliśmy przeznaczyć 1,5 mld zł na wsparcie dla rolników, którzy ucierpieli w czasie suszy. To największe w historii środki na pomoc poszkodowanym w czasie suszy i ponad trzykrotnie więcej niż przeznaczyli nasi poprzednicy na pomoc w czasie suszy 2015r.

Chcemy, żeby wspaniała polska żywność trafiała na polskie stoły. Dlatego skracamy drogę od producenta do konsumenta. Już wprowadziliśmy możliwość sprzedaży detalicznej, a teraz ją rozszerzamy. Nasi poprzednicy karali rolników za bezpośrednią sprzedaż produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie. My zachęcamy rolników, żeby wytworzoną żywność sprzedawali bezpośrednio. Dlatego rolnicy swoje produkty będą mogli sprzedawać też do restauracji, sklepów, stołówek. Kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 40 tys. zł a po jej przekroczeniu obowiązywać będzie niski, jedynie 2 procentowy podatek. Na taką sprzedaż nie będzie potrzebne pozwolenia, a jedynie zgłoszenie.

Wszystko po to by polska wieś rozwijała się, a rolnicy mogli bez obaw patrzeć w przyszłość. Polska wieś jest naszym skarbem, a ciężka praca rolnika musi być należycie doceniona i wynagrodzona. Dziękuję za Państwa trud i umiłowanie polskiej tradycji. Dziękuję też za wszelkie wyrazy Państwa życzliwości jakich doświadczam.

Szczęść Boże

!

bottom of page