Szukaj
  • Maciej Małecki

W Sochaczewie i Żyrardowie też DAMY RADĘ!

Zwrot, którego tak wielu z nas używa na co dzień najlepiej oddaje to, czego dziś nam Polakom bardzo potrzeba: wspólnota, praca, chęć do działania.


Cieszę się, że w Sochaczewie w akcję włączyli się ludzie, którzy 20 lat temu rozpoczęli walkę o obwodnicę. Takich bohaterów naszych codziennych spraw jest wielu. Warto pomagać sobie nawzajem, warto pracować na rzecz naszych wspólnych spraw. Musimy odbudować wspólnotę i naprawić nasz kraj w wielu dziedzinach. Wspólnie DAMY RADĘ!
© Biuro Posła na Sejm RP Macieja Małeckiego, ul. Narutowicza 1a, 96-500 Sochaczew

  • Facebook - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • YouTube - Biały Krąg