top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMaciej Małecki

Walczymy o pieniądze pani Danuty

Jest szansa, że pani Danuta wkrótce odzyska oszczędności, które bezprawnie zabrał jej komornik!


Zwróciła się do nas firma, która chce przekazać pani Danucie na razie kwotę główną, a po wygranej sprawie uzupełnić środki o zasądzone kwoty odsetkowe i odszkodowawcze. Obudziła się Krajowa Rada Komornicza. Jej sekretarz w rozmowie w Sejmie stwierdził, że komornik niezwłocznie odda zabraną kwotę! W środę 23 stycznia minister sprawiedliwości zawiesił w czynnościach komornika Ryszarda M. w związku z przedstawieniem mu przez Prokuraturę Rejonową w Sochaczewie zarzutu niedopełnienia obowiązków służbowych. Przypominamy, że pani Danuta blisko rok temu straciła oszczędności bo nazywa się tak jak osoba ścigana przez komornika. Banki PKO BP i BGŻ bez problemu wydały komornikowi dorobek jej życia mimo, że nie zgadzały się dane adresowe ani drugie imię. Nikt z banków nie poinformował poszkodowanej, że wyczyścili jej konta. Od roku bezskutecznie walczyła o odzyskanie swoich pieniędzy. Do winy nie poczuwały się banki, komornik ani adwokat wierzyciela. Sprawa ruszyła z miejsca dopiero niedawno. Zajęły się nią media. W środę 16 stycznia z posłem Przemysławem Wiplerem zorganizowaliśmy pod rotundą PKO BP konferencję „Lepiej w skarpecie niż w PKO BP i BGŻecie”. Była na niej obecna pani Danuta. Apelowaliśmy do banków aby oddały oszczędności wydane komornikowi. Bezpłatną pomoc prawną zapewnił pani Danucie mecenas Bartłomiej Chmielewski z Warszawy. W sprawie pani Danuty interweniowaliśmy już u ministra sprawiedliwości, w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Związku Banków Polskich. Wysłaliśmy pisma do prezesów PKO BP i BGŻ, Okręgowej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Komorniczej, Prokuratora Generalnego. W czwartek w sejmie pytałem wiceministra sprawiedliwości o działania w sprawie pani Danuty. Pytałem też o zabezpieczenie uczciwych ludzi przed komorniczą egzekucją "na bliźniaka". Mamy bowiem sygnały o takich zdarzeniach z innych stron Polski. Wraz z posłem Przemysławem Wiplerem domagamy się jasnego stanowiska przedstawicieli wymienionych instytucji w sprawie omyłkowej egzekucji z rachunków emerytki z Sochaczewa. Prosimy też o odniesienie się do projektu zmian w prawie autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, które pozwolą uniknąć podobnych pomyłek oraz zapewnią rzetelne postępowanie egzekucyjnego w przyszłości.


List do Prezesa BGŻ


List do Prezesa PKO BP


Pismo do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego


Pismo do Krajowej Rady Komorniczej


Pismo do Okręgowej Izby Adwokackiej


Pismo do Prokuratora Generalnego


Pismo do Związku Banków Polskich


Interpelacja do MS ws. indentyfikacji dłużnika w sądowym postępowaniu cywilnym

bottom of page