Szukaj
  • Maciej Małecki

Zwolnienie z opłaty targowej

Ważna wiadomość dla rolników i osób handlujących na targowiskach miejskich i gminnych.

➡️ Jesteście Państwo zwolnieni z opłaty targowej od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

➡️ Zwolnienie z opłat jest możliwe dzięki dofinansowaniu przez rząd, który przekaże samorządom 100 procent rekompensaty za niepobrane opłaty targowe.

To kolejne wsparcie z rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.© Biuro Posła na Sejm RP Macieja Małeckiego, ul. Narutowicza 1a, 96-500 Sochaczew

  • Facebook - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • YouTube - Biały Krąg