Szukaj
  • Maciej Małecki

Cele strategiczne sektora paliw

Cele strategiczne rządu dla sektora paliw są takie same jak w przypadku gazu: chodzi o zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego, czyli niezakłóconych i bezpiecznych dostaw ropy naftowej do Polski, a następnie zapewnienie sprawnej dystrybucji paliwa na teren całego kraju. Więcej w informacjach Radio Maryja:


http://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-m-malecki-celem-naszego-rzadu-jest-zapewnienie-polsce-bezpieczenstwa-energetycznego/

© Biuro Posła na Sejm RP Macieja Małeckiego, ul. Narutowicza 1a, 96-500 Sochaczew

  • Facebook - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • YouTube - Biały Krąg