top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMaciej Małecki

Kosmiczny klaster

Budowa Polskiego Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi to jeden z celów klastra kosmicznego, który już powstaje na Podkarpaciu.

To bardzo ambitne, ale i niezwykle potrzebne dla wielu instytucji w kraju. Bo my już dziś na szeroką skalę korzystamy z usług satelitów, ale będących własnością zagranicznych podmiotów. Nie trzeba chyba dodawać, że idą za tym wielomilionowe opłaty, które mogą zostać w Polsce.

Dziś w Rzeszowie uczestniczyłem w podpisaniu listu intencyjnego, który mówi o powołaniu na Podkarpaciu klastra kosmicznego oraz wsparcia budowy Polskiego Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi. W projekt zaangażował się EXATEL - spółka, którą nadzoruję w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

EXATEL jest cenionym polskim dostawcą usług telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i twórcą rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Obok EXATEL S.A. partnerami w tworzeniu klastra kosmicznego są Samorząd Województwa Podkarpackiego, Politechnika Rzeszowska oraz Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu. Projekt jest wspierany m.in. przez MON, który reprezentował dziś wiceminister Marcin Ociepa.

Do prac przy systemie EXATEL będzie angażować polskie firmy, środowisko naukowe i instytucje z sektora kosmicznego, by wspólnie budować potencjał polskiego przemysłu kosmicznego, który ma się coraz lepiej. Rozwija się, świadczy usługi dla wielu zagranicznych podmiotów.

Odbiorcami usług Polskiego Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi np. obrazowania, mogą być instytucje sektora publicznego, biznesu, wojsko czy choćby Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która już dziś wspiera swoje działania usługami takich systemów z zagranicy.Comments


bottom of page