top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMaciej Małecki

List do starosty sochaczewskiego Tadeusza Korysia

Postawione zarzuty pracownikom jednostek organizacyjnych i placówek powiatu sochaczewskiego oraz trwające wyjaśnienia zaistniałych nieprawidłowości skłoniły mnie do poruszenia ważnej kwestii. Zwróciłem się do starosty sochaczewskiego Tadeusza Korysia.


Szanowny Panie Starosto


W związku z pojawiającymi się zarzutami i nieprawidłowościami w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie - czyli jednostkach podległych pańskiemu zastępcy Januszowi Ciurze wydaje się konieczne zawieszenie i odsunięcie od obowiązków wicestarosty Janusza Ciury do czasu wyjaśnienia pojawiających się zarzutów.


Standardy panujące w demokratycznym państwie wymagają jak najpilniejszego podjęcia takiej decyzji, aby nie pojawiały się zarzuty wywierania wpływu na kontrolowane jednostki.

Zarzuty, które pojawiają się w przestrzeni publicznej są bardzo poważne. Wskazują na możliwość zaistnienia sytuacji niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień nie tylko przez osoby aresztowane i zatrzymane, którym prokuratura postawiła zarzuty, ale również przez organ nadzorujący czyli wicestarostę Janusza Ciurę.

Aby uniknąć zarzutu ewentualnego wpływania na wynik prowadzonych postępowań wydaje się koniecznym natychmiastowe podjęcie przez Pana Starostę decyzji o zawieszeniu i odsunięciu Janusza Ciury od pełnionych obowiązków.

Z poważaniem

Maciej Małecki Poseł na Sejm RP

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page