Szukaj
  • Maciej Małecki

Odszedł mąż stanu

Premier Jan Olszewski był dla mnie już za życia legendą. Odszedł mąż stanu, autorytet moralny, niezłomny w pracy dla Polski. Niech spoczywa w pokoju. Memoria honoranda EO!
© Biuro Posła na Sejm RP Macieja Małeckiego, ul. Narutowicza 1a, 96-500 Sochaczew

  • Facebook - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • YouTube - Biały Krąg