top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMaciej Małecki

Przez miłość do ludzi została pielęgniarką

10 kwietnia mija 9. rocznica tragicznej śmierci Janiny Fetlińskiej – pielęgniarki, doktora nauk medycznych, senator VI i VII kadencji oraz społeczniczki. Z tej okazji 13 kwietnia w Niepokalanowie odbędzie się inauguracja książki „Janina Fetlińska. Pielęgniarka, społecznik, senator RP (1952–2010)”.

Janina Fetlińska z d. Galicka urodziła się 14 czerwca 1952 r. Ukończyła Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Krakowie w 1971 r. oraz Wydział Pielęgniarski Lubelskiej Akademii Medycznej uzyskując w roku 1977 tytuł magistra . W 1986 r. jako pierwsza w Polsce pielęgniarka uzyskała stopień doktora nauk medycznych w tym zawodzie. Przez miłość do ludzi zostałam pielęgniarką – mówiła Janina Fetlińska o wyborze drogi życiowej. Była Dyrektorem Biura Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia. Brała czynny udział w realizacji Programu Rozwoju Polskiej Służby Zdrowia Rządu Polskiego i Banku Światowego oraz jako ekspert, a następnie dyrektor Programu Rozwoju POZ i Samorządu Pielęgniarskiego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Rządu Kanadyjskiego. Szczególnie ważne w pracy dr Janiny Fetlińskiej były działania na rzecz rozwoju zawodowego i kształcenia koleżanek i kolegów decydujących się na służbę pacjentom. Była pierwszym Prezesem (1994-1997) Stowarzyszenia Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce. Tworzyła samorząd pielęgniarski na Mazowszu. Inicjowała tłumaczenia i opracowania podręczników dla pragnących nauczyć się jak pracować z chorymi oraz recenzowała prace naukowe dla wielu wydawnictw. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów i prac naukowych z zakresu pielęgniarstwa, promocji zdrowia i zdrowia publicznego. Pełniła funkcję radnego powiatu ciechanowskiego pierwszej i drugiej kadencji. Angażowała się w wiele inicjatyw społecznych na szczeblu zarówno lokalnym, jak i krajowym. Była jednym z najbardziej aktywnych i pracowitych senatorów (VI i VII kadencji). Jej życie w służbie innym przerwała katastrofa samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. , którym udawała się na uroczystość obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Cała biografia Janiny Fetlińskiej świadczy o jej oddaniu oraz trosce wobec słabszych i doświadczających różnego rodzaju cierpień . W szkole i w domu uczono mnie, że z chorych czy brzydkich nie można się wyśmiewać albo ich poniżać, należy im pomagać i wspierać w ich większym trudzie życia, trudnym losie, bowiem jest to sprawdzian mojego człowieczeństwa, mojej kultury, mojego stosunku do Boga i ludzi – mówiła. Zawsze i przede wszystkim czuła się pielęgniarką i społecznikiem. Była osobą o ogromnej wrażliwości na potrzeby innych , niezwykle życzliwą i pomocną ludziom. Powtarzała często: Nie jestem politykiem, jestem społecznikiem. Zawsze będę pomagać ludziom. Jeden z autorów książki, doktor Rafał Zgorzelski podkreśla, że podczas wielu godzin pracy nad książką, spotkań i rozmów nie spotkał nikogo, kto powiedziałby coś złego o Janinie Fetlińskiej. „W Ciechanowie jej nazwisko otwierało każde drzwi, a szacunek okazywali wszyscy bez względu na przekonania polityczne” – czytamy we wstępie do książki. I taką Janinę Fetlińską pamięta nie tylko Ciechanów, ale także cała Polska.

13 kwietnia w Niepokalanowie po Mszy Świętej o godzinie 11.00, której przewodniczyć będzie biskup ordynariusz diecezji płockiej Piotr Libera, odbędzie się inauguracja albumu-biografii o dr Janinie Fetlińskiej pt.: „Janina Fetlińska. Pielęgniarka, społecznik, senator RP (1952–2010)” wraz ze spotkaniem z jej autorami oraz przyjaciółmi dr Janiny Fetlińskiej.

Serdecznie zapraszam na inaugurację książki o doktor Janinie Fetlińskiej. Warto poznać i przeczytać o osobie, która wszędzie gdzie się pojawiała zostawiała trwały, niezapomniany, niezatarty ślad.

Po tragicznej śmierci Senator Fetlińskiej, na zaproszenie Pawła Stobnickiego – społecznego asystenta Senator i prawdziwego kustosza pamięci o dr Fetlińskiej – włączyłem się w organizację uroczystości upamiętniających Panią Senator, które odbywają się co roku w kwietniu, u ojców franciszkanów w Niepokalanowie. Pomyślałem również o wydawnictwie , które by pokazało przyjaciołom różne, mniej znane wątki z jej życia, a jednocześnie przybliżyło tę niezwykłą postać ludziom, którzy jej nie poznali. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w jej powstanie i wydanie. Szczególnie autorom – na czele z niestrudzonym dr Rafałem Zgorzelskim, i patronom, których udało się pozyskać Wydawcy. Wierzę, że ci, którzy znali Panią Senator, odnajdą na stronach tej książki swoje wspomnienia, ale także dowiedzą się o faktach, o których wcześniej nie słyszeli.


Wydawcą jest Stowarzyszenie „Wspólnota Żyrardowa”. Senator Janina Fetlińska była osobą wielce zasłużoną dla ziemi ciechanowskiej i płockiej. Pozostawiła po sobie wiele śladów swej działalności, stąd inicjatywa wydawnicza Wspólnoty. Przez tę pozycję chcemy oddać cześć tej wyjątkowej osobie, która może być dzisiaj niewątpliwym autorytetem dla dorosłych, młodzieży i dzieci – podkreśla Krystyna Lenarczyk, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Żyrardowa”.

Patronat honorowy nad książką objął Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski. Autorami albumu o dr Janinie Fetlińskiej są dr Rafał Zgorzelski, Irena Przybysz oraz ksiądz Damian Klimkowski.Comments


bottom of page