top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMaciej Małecki

Rodzina - inwestycja strategiczna

Program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci.

Kwota 500 zł co miesiąc dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie wypłacana będzie aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Wsparcie zostanie przyznane bez względu na wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców. Otrzymają je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze i jedyne dziecko, jeśli spełniają kryterium dochodowe.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page