top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMaciej Małecki

Rok dobrej zmiany

Ministrowie na uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 15 listopada w szczegółowych sprawozdaniach podsumowali pierwszy rok swojej pracy w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.


Program 500+


"W ramach rządowego programu 500+ rodziny otrzymały już ponad 13 mld złotych" – powiedziała minister Elżbieta Rafalska podczas podsumowania roku pracy resortu.  


"Świadczenie 500+ objęło około 2 mln 700 tys. rodzin, które wychowują około 3 mln 800 tys. dzieci, a wśród nich 220 tys. dzieci niepełnosprawnych. Na pierwsze lub jedyne dziecko wypłacanych jest około 42 proc. świadczeń. To ponad 1,5 mln dzieci. 40 proc. z nich stanowią jedynacy" - powiedziała minister Rafalska.


Ponadto minister Rafalska zaznaczyła, że dzięki programowymi 500+ zagrożenie ubóstwem wśród dzieci do 17. roku życia zmaleje prawie o połowę. Dodała, że zauważalnym efektem tego programu już teraz jest spadek o blisko 130 tys., osób korzystających z pomocy społecznej. Wg niej nie sprawdziły się obawy, że świadczenie 500 plus jest marnowane. "Zamianą świadczenia na pomoc rzeczową objęto zaledwie 0,03 proc. wszystkich wydawanych decyzji, to tylko 813 decyzji" - zaznaczyła. Podkreśliła również, że nie potwierdziło się też, iż program 500 plus prowadzić będzie do dezaktywizacji zawodowej kobiet. "Wręcz przeciwnie, daje możliwość wyboru i potwierdzają to dane z badań. Kobiety nie tylko nie zamierzają zrezygnować z pracy, ale, co ważne, 5 proc. z nich zadeklarowało podjęcie zatrudnienia" – powiedziała Elżbieta Rafalska.


Kształtowanie tożsamości narodowej w oparciu o polską kulturę i historię


"Przede wszystkim w mijającym roku udało nam się przygotować znacznie lepszy budżet dla kultury. Po raz pierwszy ten budżet będzie przekraczał 1 proc. budżetu państwa. W 2017 roku wydatki na kulturę wzrosną realnie o 6 proc., czyli o ponad 200 mln zł" - powiedział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podsumowując rok swojej pracy.


"Stworzyliśmy w 2016 r., i będziemy kontynuowali to dzieło w przyszłości, nową sieć muzeów, instytucji kultury, które były zaniedbywane w poprzednich latach i które obejmują najróżniejsze, bardzo potrzebne Polsce muzea" - powiedział Gliński.


Minister kultury, Piotr Gliński wymienił muzea, prowadzone i współprowadzone przez ministerstwo,  m.in. Muzeum Polaków Ratujących Żydów Podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Muzeum Regionalne w Wiślicy, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.


6-latki bez obowiązku szkolnego i program „Dobra Szkoła”


"Najwyższa jakość edukacji w bezpiecznej, małej lub dużej, szkole - to jest nasz podstawowy cel" - powiedziała podczas konferencji minister edukacji Anna Zalewska.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu rodziców i nauczycieli, o których wielokrotnie słyszano podczas spotkań w kraju, zdecydowano się na wprowadzenie nowego ustroju szkolnego. Reforma przewiduje modyfikację organizacji szkół i placówek oświatowych. Przede wszystkim wygaszone zostaną gimnazja, a funkcjonować zacznie 8-letnia szkoła podstawowa i 4-letnie liceum ogólnokształcące. Zmiany w systemie szkolnym będą wprowadzane w dialogu z rodzicami i środowiskiem pedagogicznym.


Minister Anna Zalewska przypomniała również, że Ministerstwo Edukacji zrealizowało postulat ok. 2 mln rodziców – przywracając obowiązek szkolny od 7. roku życia. Rodzice sześciolatków nie muszą już na siłę wysyłać maluchów do szkoły podstawowej. Mają wybór, czy dziecko zostawić w przedszkolu czy posłać je do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Reforma weszła w życie 1 września 2016 r. i pokazała, że ponad 80 proc. rodziców pozostawiło dzieci w przedszkolu.


Darmowe leki dla seniorów po 75 roku życia


Od 1 września 2016 r. seniorzy po 75. roku życia mają dostęp do bezpłatnych leków. Lista bezpłatnych leków zawiera 1129 pozycji, które obejmują 68 substancji czynnych. Dzięki projektowi 75+ wydatki tej grupy pacjentów za leki refundowane zmniejszą się o ponad 40% w 2016 r., a w kolejnych latach – o ponad 60%. "W efekcie wydatki pacjentów 75 plus na leki refundowane zmniejszą się w przyszłym roku o 65 proc. tj. 564 mln zł w skali roku" – powiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Jak dodał "codziennie walczymy o lepszy dostęp pacjentów do leków i negocjujemy z firmami możliwe do zaakceptowania warunki finansowe ich kupna dla szpitali i do aptek".


Wśród zrealizowanych obietnic minister Radziwiłł wskazał również zatrzymanie komercjalizacji szpitali. "Nie ma naszej zgody na prywatyzację publicznej służby zdrowia" - podkreślił minister. "Poprzedni rząd próbował urynkowić służbę zdrowia, w której pacjent był raczej pozycją w bilansie a nie osobą, której trzeba pomóc" – zaznaczył.


Inwestycja w młodzież czyli sportowy program Klub


"Budowanie sportu u podstaw, to jeden z naszych priorytetów, dlatego uruchomiłem program bezpośredniego wsparcia dla małych i średnich klubów. To przełomowy projekt, z którego skorzystało najwięcej beneficjentów w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki. To właśnie w takich miejscach rozpoczyna się przygoda ze sportem wielu przyszłych mistrzów. To tam pracują prawdziwi pasjonaci i trenerzy" – podkreślił minister sportu i turystyki Witold Bańka.


Dzięki programowi Klub dokonano rewolucji w sporcie dzieci i młodzieży. Jego głównym celem jest wsparcie lokalnych środowisk sportowych, oraz wzmocnienie funkcjonowania klubów sportowych – centrum aktywności fizycznej oraz miejsc identyfikacji i kształcenia talentów sportowych.


Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju


"Zależy nam na rozwoju zrównoważonym i odpowiedzialnym. Stawiamy na inwestycje, innowacje, rozwój, eksport, wysokoprzetworzone produkty, a nie na kredyt i konsumpcję" - podkreślił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.


Odbudowanie polskiej gospodarki opiera się  na idei patriotyzmu gospodarczego. Wdrażany plan zakłada m.in. wsparcie rozwoju firm, ich produktywności i eksportu oraz równomierny rozwój całego kraju, który odczują wszyscy Polacy. Chcemy zwiększenia inwestycji i wyższych nakładów na innowacje. W planie proponuje się ułatwienia dla przedsiębiorstw, reindustrializację i promowanie oszczędności.


"Rozwój zrównoważony traktujemy bardzo serio, bo do tej pory rozwój był postrzegany przez pryzmat wzrostu wielkich aglomeracji, dużych miast" – mówił wicepremier Morawiecki.


Odbudowywanie polskiego przemysłu


Rządowi zależy na dobrym funkcjonowaniu oraz rozwoju polskich firm. Dlatego podpisano porozumienie w Sanoku, dzięki któremu uratowano polską firmę Autosan znaną przede wszystkim z produkcji autobusów. Dzięki ocaleniu przedsiębiorstwa możliwe będzie rozwijanie regionu i budowanie polskiej marki.


"Nasza filozofia gospodarcza i rozwoju, którą się kierowaliśmy przez poprzednie 12 miesięcy (...) to zupełnie inna filozofia rozwoju. Przemysł jest ważny, przemysł tutaj w kraju jest bardzo ważny, dlatego m.in. przebudowując prawo zamówień publicznych, fundamentalną ustawę, wdrożyliśmy tam klauzulę społeczną. Bo klauzula społeczna daje z jednej strony bezpieczną pracę, lepszą pracę Polakom tutaj w kraju, a z drugiej strony daje lepsze perspektywy i szanse na wygranie danego przetargu firmom polskim. Nie naruszając przepisów unijnych, dajemy większe szanse firmom polskim" - wyjaśnił wicepremier.


Odbiurokratyzowanie uczelni wyższych oraz zmiana zasad ich finansowania


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin przedstawił odbiurokratyzowanie uczelni jako jedno z najważniejszych dokonań resortu. "Zaczęliśmy od oczyszczania przedpola, od ograniczania biurokracji. 1 października weszła w życie ustawa deregulacyjna i siedem rozporządzeń, które zdecydowanie ograniczają liczbę zupełnie niepotrzebnych, biurokratycznych obowiązków" – przypomniał Jarosław Gowin.


Szef resortu nauki zapowiedział również, że od 1 stycznia 2017 r. mają się zmienić zasady finansowania uczelni. "Będziemy kładli nacisk na wysoką jakość kształcenia, zajęcia w małych grupach, zdobywanie grantów naukowych, zwłaszcza tych międzynarodowych" - zadeklarował minister Gowin.


Mieszkanie+


Rząd przyjął Narodowy Program Mieszkaniowy, który ma na celu wsparcie polskiej gospodarki i rodzin, ponieważ "40 proc. polskich rodzin nie ma zdolności kredytowej lub ma zbyt wysokie dochody, aby otrzymać wsparcie samorządów na uzyskanie mieszkania" – podkreślił minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk. Narodowy Program Mieszkaniowy  to pierwszy kompleksowy program rozwiązujący problemy mieszkaniowe Polaków i kolejny ważny element wsparcia polskich rodzin.


W ramach programu Mieszkanie+ udostępnimy tanie mieszkania na dawnych gruntach Skarbu Państwa – na własność bądź na wynajem – przypomniał minister Adamczyk. Prawo ubiegania się o najem będą mieli wszyscy obywatele. W rządowym programie preferowane będą rodziny wielodzietne i o niskich dochodach.


Więcej spraw załatwianych online i krótsze kolejki w urzędach


Więcej spraw załatwianych online, więcej czasu dla obywateli i krótsze kolejki w urzędach to m.in. efekty działań resortu cyfryzacji z ostatniego roku - powiedziała minister cyfryzacji Anna Streżyńska.


Cyfryzacja jest wszędzie, w każdej naszej dziedzinie życia i każdej dziedzinie gospodarki. "Cyfryzacja to oszczędności, rozwój gospodarczy, nasz rozwój osobisty, uczestnictwo społeczne; to również mniej papierów w administracji, więcej naszego wolnego czasu na inne czynności" - podkreśliła minister.


Minister Streżyńska zaznaczyła, iż usługi cyfrowe są świadczone z wykorzystaniem ważnych systemów informatycznych państwa. "Konkret to przeprowadzana przez cały rok naprawa tych systemów i rejestrów państwowych oraz znanego systemu dostępu do usług cyfrowych ePUAP. Korzyść to lepszy przepływ informacji między instytucjami państwa i większa dostępność do usług cyfrowych dla obywateli" – powiedziała minister.


Rozwój górnictwa


2017 r. będzie jeszcze jednym rokiem ratowania górnictwa, ale 2018 będzie już rokiem jego rozwoju - zapowiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.


Minister przypomniał, że rok temu obiecał, że dołoży wszelkich starań, by wyprowadzić polskie spółki węglowe na prostą. "Dzięki systematycznej pracy tej obietnicy dotrzymujemy. Wszystkie spółki węglowe poprawiają wyniki finansowe. Rok do roku, strata na wydobyciu węgla zmalała o ponad miliard złotych" – mówił minister Tchórzewski.


Zmiana zasad nadzoru nad spółkami skarbu państwa


Szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk zaznaczył, że jednym z głównym dorobków Ministerstwa Skarbu Państwa jest opracowanie nowych zasad nadzoru nad spółkami skarbu państwa. Rozwiązania mają wejść w życie w 2017 r.


"Po likwidacji MSP najważniejszą osobą odpowiedzialną za mienie skarbu państwa będzie pani premier, która nie będzie wykonywać tego osobiście, tylko będzie przekazywać zarządzanie poszczególnymi spółkami ministrom sektorowym" - powiedział.


Minister Kowalczyk przypomniał również, że opracowano ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami skarbu państwa. "To nowe przejrzyste zasady wynagrodzeń, uzależnione od wielkości spółek, ich obrotu i potencjału gospodarczego" - mówił. W spółkach będzie teraz, jak dodał, motywacyjny system wynagrodzeń, a co najważniejsze, będzie to odejście od bardzo wygórowanych dotychczasowych wynagrodzeń.


Korzystne dla Polski Porozumienie Paryskie


Udało się wynegocjować porozumienie klimatyczne ONZ, które zabezpiecza naszą niezależność energetyczną - podkreślił minister środowiska Jan Szyszko.


"Zasoby przyrodnicze mają stymulować rozwój gospodarczy i to jest priorytet tego rządu. Polska to unikat, posiadamy to, czego nie posiada jednocząca się Europa - ogromne zasoby tradycyjnych źródeł energii, jak węgiel kamienny, brunatny, zasoby gazu łupkowego, przebogate zasoby geotermalne. Jesteśmy krajem, który może rozwijać się na bazie własnych zasobów energetycznych, a równocześnie dyktować pewne warunki" - mówił szef resortu środowiska.


Odbudowa przemysłu stoczniowego


Rząd PiS chce, aby przemysł stoczniowy był jednym z filarów naszej gospodarki, dlatego od początku kadencji podejmowane były działania służące jego odbudowie – zaznaczył minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.


Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych to pierwszy element stoczniowego planu. "Zakładamy, że same stocznie zatrudnią w najbliższym czasie około 3 tys. ludzi. To też ogromny zastrzyk dla naszych dostawców , którzy faktycznie zniknęli po okresie likwidacji polskich stoczni. To też odbudowa przemysłu ciężkiego, w tym przede wszystkim hut" – powiedział minister Gróbarczyk.


Prowadzono przygotowania do przekopu przez Mierzeję Wiślaną, co pozwoli Polsce uniezależnić się od Rosji i odblokuje port w Elblągu. Kanał o długości 1,3 km połączy Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. "Drugim działaniem, które dla nas było niezwykle ważne, był powrót do budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. W 2007 roku już ten projekt został ustanowiony, jednak przez naszych poprzedników całkowicie odrzucony. My przyjęliśmy program wieloletniej budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, który ma ogromne znaczenie w kilku obszarach, przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa" – wyjaśnił minister Gróbarczyk.


Ochrona polskiej ziemi


Chroniąc rodzinne gospodarstwa rolne i polską ziemię wstrzymano na 5 lat sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wprowadziliśmy nowe zasady w prywatnym obrocie ziemią, dzięki czemu będzie ją mógł kupić tylko rolnik. W ten sposób zahamowaliśmy zły proceder wykupu polskiej ziemi rolniczej przez cudzoziemców - powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.


Przyjęto też projekt ustawy dotyczący zapewnienia producentom rolnym szerszej dostępności ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia. Minister Jurgiel podkreślił, że od 1 stycznia 2017 r. ma zostać powołane Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. "Myślę, że ten dyktat - często - firm ubezpieczeniowych zostanie przełamany" – powiedział.


Wojska Obrony Terytorialnej i szczyt NATO w Warszawie


Szef MON Antoni Macierewicz do najważniejszych dokonań swojego resortu zaliczył budowę Wojsk Obrony Terytorialnej kraju, które mają się stać odrębnym rodzajem sił zbrojnych. Przypomniał, że do końca roku mają powstać trzy brygady WOT w Podlaskiem, Lubelskiem i Podkarpackiem; w tym roku w WOT ma być ok. 3 tys. żołnierzy, w przyszłym - 18 tys., a w 2019 r. - 53 tys. Dodał, że ustawa wprowadzająca obronę terytorialną w takim kształcie jest już w Sejmie i w najbliższym czasie zostanie uchwalona.


"Z punktu widzenia współpracy z sojusznikami za najważniejsze dokonanie roku to organizacja szczytu NATO w Warszawie, który potwierdził plany stacjonowania w Polsce sprzymierzonych żołnierzy" – oświadczył minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.


Bezpieczeństwo w trakcie Światowych Dni Młodzieży


Podczas ŚDM służby wykazały się znakomitym współdziałaniem i profesjonalizmem, co zostało zauważone przez mieszkańców i gości z zagranicy. Fachowość polskich służb została doceniona przez samego Papieża Franciszka, dziennikarzy z całego świata, a także pielgrzymów, których np. w czasie mszy w Brzegach było około 2,5 mln.


Jak mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, pielgrzymi "kiedy wyjeżdżali, mówili, że Polska jest krajem gościnnym i bezpiecznym. Zburzyliśmy te złe stereotypy na nasz temat powtarzane gdzieś za granicą. Pielgrzymi wywieźli jak najlepsze wrażenia ze spotkania z papieżem, z Polakami. Stało się tak dlatego, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo niosły pomoc pielgrzymom i służyły innym".


Minister Błaszczak mówił również o przywracaniu – likwidowanych w ostatnich latach przez rząd PO-PSL – posterunków policji. "Chodzi o to, żeby Polacy czuli się pewnie i bezpiecznie w miejscu, w którym mieszkają” – powiedział.


„Przełamana” Polska resortowa


"Przy organizacji Światowych Dni Młodzieży tzw. Polska resortowa została po raz pierwszy przełamana w stu procentach - podkreśliła szefowa Kancelarii Premiera Beata Kempa. Jak dodała obejmując stanowisko szefa kancelarii premiera nie spodziewałam się, że zastanę przygotowania do realizacji tego wielkiego wydarzenia zaniedbane i opóźnione o bardzo wiele miesięcy. Nie było przygotowanych harmonogramów, planów zabezpieczeń, nie zostały wszczęte przetargi na zabezpieczenie podstawowej infrastruktury".


Minister Kempa poinformowała również, że przez rok w KPRM premier gościła ok. 50 zagranicznych delegacji; w tym 16 premierów i prezydentów. W tym czasie odbyło się 24 podróży zagranicznych Beaty Szydło.


Reforma prokuratury


"Dokonaliśmy realnej zmiany w obszarze wymiaru sprawiedliwości" - powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podsumowując rok pracy swojego resortu.


Zmieniono prawo o prokuraturze, by dawało gwarancję szybkiego i zdecydowanego działania prokuratury, tak żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo oraz ochronę ich praw i interesów. Ustawa kończy z patologią, polegającą na wywieraniu przez rząd nieformalnych nacisków na prokuraturę, a jednocześnie unikaniu odpowiedzialności za nie.


Minister mówił też o zakazie zabierania dzieci rodzicom z powodu biedy. "Zrobiliśmy to - można było. Nie ma już takich przypadków, prawo zostało uchwalone, pilnujemy interesu polskich dzieci i będziemy też gwarantować wsparcie dla takich rodzin" – podkreślił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zmieniono  kodeks rodzinny i opiekuńczy, zakazując odbierania dzieci rodzicom ze względu na złe warunki finansowe. Jeśli w rodzinie dzieci mają dobrą opieką, to ubóstwo nie może być powodem, by odbierać je rodzicom.


Polityka bezpieczeństwa i wzmocnienie flanki wschodniej NATO


Nasza usilna perswazja doprowadziła do stałej obecności wojskowej NATO na flance wschodniej i do poprawy statusu bezpieczeństwa nowych krajów Sojuszu - przekonywał szef MSZ Witold Waszczykowski.


Jak dodał, w wyniku usilnych działań "szerokiej dyplomacji polskiej: prezydenta, premier, MSZ-u" udało się "postawić jasno sprawę naszym sojusznikom, iż realne gwarancje bezpieczeństwa mogą być zrealizowane tylko poprzez obecność, obecność i jeszcze raz obecność wojsk sojuszniczych".


Minister Witold Waszczykowski  mówił o zwiększeniu roli Polski jako lidera Grupy Wyszehradzkiej. Zaznaczył, że to my jesteśmy postrzegani w tej chwili w Europie jako kraj, jako region, jako Grupa Wyszehradzka, bądź szersza grupa Europy Środkowo-Wschodniej, jako ci, którzy proponują konstruktywne rozwiązania.


Dodał, że "aktywnie i konstruktywnie uczestniczymy w scenie międzynarodowej nawet wbrew działaniom czasem naszej opozycji, która wynosi polityczne spory na zewnętrz lub domaga się wręcz bojkotu ważnych inicjatyw, które miały mieć miejsce w Polsce".

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page