Szukaj
  • Maciej Małecki

Wisła nadal groźna

Proszę nowego ministra środowiska o szczególny nadzór nad bezpieczeństwem ludzi, który przeżyli tragedię powodzi w 2010 roku, kiedy Wisła wdarła się do domów w m.in. Troszynie i Świniarach.


Dlatego w kolejnej interpelacji zwracam uwagę na bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców nadwiślańskich powiatów płockiego, sochaczewskiego i płońskiego. 


Przeczytaj interpelację


© Biuro Posła na Sejm RP Macieja Małeckiego, ul. Narutowicza 1a, 96-500 Sochaczew

  • Facebook - Biały Krąg
  • Twitter - Biały Krąg
  • YouTube - Biały Krąg