Szukaj
  • Maciej Małecki

Zwiększyliśmy dochody państwa

Skutecznie uszczelniliśmy system podatkowy. Zakończyliśmy święty spokój mafii gospodarczych i urzędników państwowych.


Pozostaje pytanie: Gdzie były te pieniądze w poprzednich latach?